Počítačové kurzy

Počítačové kurzy

Aktuality


UČEBNA JE PŘESTĚHOVÁNA

V první polovině června 2016 došlo k přestěhování kanceláře a učebny.

Nyní mě najdete v centru Příbrami, na adrese Gen. R. Tesaříka 136, Příbram I. Jedná se o oranžovou jednopodlažní budovu hned naproti novému vchodu do nemocnice.

Učebna je nyní mnohem lépe dopravně dostupná. Tyto prostory jsou také vhodnější pro výuku, je zde větší klid.Stěhování učebny

Během června 2016 dojde k přestěhování kanceláře a učebny.

Nové prostory, určené pro výuku, budou mnohem lépe dopravně dostupné. Učebna bude v centru Příbrami, nedaleko zastávky městské hromadné dopravy. Zároveň však v tomto místě bude větší klid.
Kancelář a učebna bude na přehledném místě a bude zřetelně označena (což doposud z různých důvodů nebylo možné).
Ke zlepšení dojde tedy ve všech směrech. Přesnou adresu zveřejním ihned po přestěhování.


Nové stránky fotografického kroužku

Od listopadu probíhá v Domě dětí a mládeže fotografický kroužek. Vytvořil jsem pro něj samostatné stránky www.hlavin.cz/fotokrouzek.
Najdete na nich nejen veškeré organizační informace, ale především naše fotografie.
Pro fotografování jsou samozřejmě důležité i teoretické znalosti. Proto budu na těchto stránkách rovněž zveřejňovat články, které se týkají problematiky, kterou v kroužku probíráme. To znamená vysvětlení důležitých technických pojmů a základní pravidla kompozice obrazu.
Budete si také moci přečíst o činnosti kroužku, co děláme, kam chodíme, co fotografujeme a kam se chystáme.
Děti od 10 let můžete přihlásit kdykoli v průběhu školního roku.


Co je nového v novém roce?

S platností od 1. ledna 2016 jsem částečně aktualizoval nabídku kurzů, došlo i ke změně termínů.
Ceny jsem zvýšil jen naprosto minimálně, zůstávají skoro na té samé hodnotě. Jsou samozřejmě zvýhodněny celé kurzy, jednotlivé hodiny jsou dražší.
Dříve než se přihlásíte do kurzu, přečtěte si Pravidla pro kurzy.


Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016!

Přeji všem veselé Vánoce plné pohody a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016!


Vánoční dárkové poukázky

Jestliže stále přemýšlíte, jaký dárek vybrat svým blízkým, pak můžete zvolit počítačový kurz. VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY mohu vystavit na libovolný Vámi požadovaný počet hodin a pro jakýkoli individuální kurz. Budu je vystavovat až do 31. prosince a uplatnit je bude možné do 30. června 2016.
A protože je to dárek, cenu Vám prozradím na požádání po telefonu nebo e-mailem.

Vánoční dárková poukázka na počítačový kurz


Změny od ledna 2016

Od začátku příštího roku dojde v mých kurzech ke značným změnám. Přistujuji k nim z důvodu mých ostatních aktivit a vyšších nákladů na provoz. Změny budu provádět postupně od počátku listopadu do konce tohoto roku.

Omezím možnost výběru termínu kurzu a časy během dne budou napevno stanovené. Měnit budu rovněž i nabídku kurzů, některé kurzy zruším, jiné naopak přibydou.

Ceny, které jsem držel na stejné úrovni, jsou již za daného stavu neudržitelné. Současně však budu znatelně zvýhodňovat uchazeče, kteří si zaplatí vyšší počet hodin, slevy budou mít i mí stálí zákazníci i zájemci, platící bezhotovostně. Změny zasáhnou i způsob placení a podmínky docházky na kurzy.

Jak vidíte, změn je opravdu hodně, jsou však naprosto nezbytné k zachování provozu.

Až do konce roku se ale můžete do kurzů hlásit za stávajících podmínek.


Vyberte si Windows

Od července letošního roku je možné upgradovat váš stávající operační systém Windows zdarma na novou verzi Windows 10. Tato možnost platí pro uživatele starších verzí Windows 8.1, W 8, W 7, W Vista i W XP až do 26. července 2016, pak již bude licence zpoplatněna. Proto je jistě vhodné do tohoto termínu tuto možnost využít.

A protože moje kurzy nezaostávají a jdou vpřed s požadavky doby, můžete si nyní vybrat, na jakém systému bude váš kurz probíhat. Nabízím výuku na doposud nejrozšířenějším a velice oblíbeném Windows 7, tak i na nových Windows 10.


Fotografický kroužek pro děti

Navázal jsem spolupráci s Domem dětí a mládeže v Příbrami, kde nyní povedu fotografický kroužek. Případní zájemci se mohou obrátit s dotazy buď na mě, případně na paní Marcelu Jelínkovou z DDM Příbram, tel. 607 529 763 nebo 608 522 677.

Kroužek bude probíhat v Domě dětí a mládeže, Příbram IV, Pod Šachtami 294,
každý čtvrtek od 16:00 - 17:30.
Začínáme 5. listopadu 2015.
Cena kroužku je 800 Kč do konce tohoto školního roku (tj. 100 Kč za měsíc).

Kroužek je vhodný pro děvčata a chlapce od 10 let.
Nezbytný je vlastní digitální fotoaparát.

Seznámíme se s různými druhy fotoaparátů a vysvětlíme si, jak fungují. Poznáme i ostatní příslušenství a naučíme se, kdy a jak je používat. Vysvětlíme si všechny důležité technické pojmy, seznámíme se s jednotlivými funkcemi a režimy fotoaparátu, naučíme se správně nastavit všechny hodnoty.

V další části se budeme věnovat jednotlivým fotografickým žánrům, vysvětlíme si základní kompoziční pravidla, práci se světlem, barvou, perspektivou, prostorem, liniemi a ostatními prvky.

Naučíme se, jak se vyvarovat chyb, které spočívají v nesprávném používání techniky anebo v nerozvinutém fotografickém vidění.

Budeme se také věnovat úpravě digitálních fotografií v počítači a naučíme se, jak správně prezentovat svá díla.

Můžete si stáhnout leták ve formátu pdf.


Pro pobavení aneb Jak to chodí na ministerstvu školství

Nedávno jsem dostal email od nějaké zaměstnankyně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajímalo ji, v jaké dny a v kolik hodin pořádám kurzy HTML. Odpověděl jsem: Individuálně, podle požadavků zákazníka. Ale ihned mi přišla odpověď: V kolik hodin a kdy? Otázku jsem již zodpověděl dříve a tak jsem nepovažoval za potřebné neustále opakovat to samé.

Následoval však telefonát jejího kolegy: Které dny a v kolik hodin pořádáte kurzy HTML?
Opět jsem trpělivě jsem opakoval: Podle požadavků zákazníka.
Následovalo: Ale kdy a v kolik hodin?
Už mi to připadalo dost hloupé. Na můj přímý dotaz tento zaměstnanec přiznal, že dělají tyto tzv. statistiky jen tak, aby to vypadalo, že se něco dělá, a aby vykázali nějakou činnost.

A tak se ptám: K čemu tyto tzv. statistiky jsou? Ale hlavně: Čím vůbec vyplňují takovíto ministerští úředníci pracovní dobu? Anebo ještě vhodněji: Za co platíme tyto zaměstnance (nikoli snad pracovníky) ze svých daní, koho krmíme za nesmysly?

My všichni, kteří se věnujeme mimoškolnímu vzdělávání, se poctivě snažíme zvyšovat kvalifikaci lidí, kteří to potřebují a mají zájem o další vzdělávání. Máme svou práci rádi, protože má smysl. Ať už samostatní lektoři, pracující jako OSVČ (mezi které patřím ji já), anebo velká vzdělávací střediska.
A potom přijde jakýsi poslanec Mládek (teď už ministr) a prohlásí, že živnostníci jsou parazité. Kdo by toto označení zasloužil, jistě každý dokáže posoudit sám, stejně tak si každý snadno odpoví na výše položené otázky.


Termíny kurzů

Dlouhodobě na mých kurzech dochází k nedisciplinovanosti v docházce, účastník se přihlásí na lekci a pak (kolikrát bez omluvy) nepřijde. To je samozřejmě ke škodě ostatních, protože v daném čase jsem mohl vzít jiného zájemce. Navíc je pro mě taková situace velkou ztrátou času, ale i finančních prostředků.
Proto jsem po letech naprosté volnosti ve výběru termínu školení nucen zavést pevné termíny. Výběr je dostačující a skutečný zájemce si z něj jistě vybere.
S nabídkou termínů se můžete seznámit na stránce Termíny kurzů, kde rovněž najdete další pravidla pro účast na kurzech.
Toto opatření neplatí pro kurzy, určené jako příprava na testy ECDL (které preferuji a mám pro ně zvláštní režim), dále se pak nevztahuje na skupinové a firemní školení.


Změna způsobu placení

Vzhledem k výstytu neplatičů jsem nucen upravit možnosti hrazení kurzů. Kratší bude samozřejmě možné platit i nadále v hotovosti při každé lekci. Při zaplacení více lekcí (tedy se slevou) je nutné zaplatit dopředu, nepozději před druhou lekcí (hotovostně nebo převodem).
Platit až po skončení déletrvajícího kurzu anebo se zpožděním více lekcí není možné. Abych mohl kurzy vůbec provozovat, potřebuji samozřejmě platící zákazníky. Chci kvalitně vyučovat, ne se dohadovat s neplatiči. K tomu nemám čas ani energii.
Věřím, že zodpovědní zákazníci tuto nezbytnou změnu pochopí.


Copyright © Pavel Hlavín, 2012 - 2016 | Počítačové kurzy